ऊनको स्वीटर

  • NepaliPhool

    Phool

    जून हेर्नु तिमी, माथी माथी सगरको म हेर्छु मेरो जून, तिम्रो नजरको चिना रेखा केही देखाउन्न, म भाग्य फेरौंला तिमी…

    Read More »
Back to top button